ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διάρκεια: 3 ώρες
Κόστος: 50 ευρώ

Τι θα μάθω:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τον ορθό τρόπο χρήσης της συσκευής του οξυγόνου, των μέσων που χρησιμοποιούνται καθώς και οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια χρήσης της συσκευής. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζετε το πώς, το πότε, το πόσο αλλα και γιατί χρησιμοποιούμε τη συσκευή παροχής οξυγόνου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο οι εξής πιστοποιήσεις:
  • ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) με ισχύ 3 ετών.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS/AED)

Σας ενδιαφέρει; Δηλώστε συμμετοχή!​


Πολιτική ακύρωσης / μη παρουσίας και συμμετοχής σε σεμινάριο
Εάν ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει την συμμετοχή του για οποιοδήποτε λόγο ή δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο για το οποίο έχει κάνει εγγραφή, καθώς και αποχωρήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η ΚΑΡΠΑ δεν υποχρεούται να του επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά των διδάκτρων και δεν μεταφέρει τη συμμετοχή του σε επόμενης ημερομηνίας σεμινάριο. Τα καταβληθέντα ποσά εγγραφής αφορούν ΜΟΝΟΝ το σεμινάριο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία του σεμιναρίου το οποίο αναφέρεται στην παρούσα αίτηση.
Η ΚΑΡΠΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν κατά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, ώστε είτε να τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων, είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής των διδάκτρων η ΚΑΡΠΑ δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καρπα

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ελ Αλαμέιν 20
Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Αθήνα
Τηλ.: 211 411 1616

Κιν.: 697 494 9560
email: info@karpa.gr

Ώρες λειτουργίας – επικοινωνίας: 24/7