ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ L2

Διάρκεια: 16 ώρες – 2 ημέρες
Κόστος: 180 ευρώ

Τι θα μάθω: Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ενότητα της βασικής υποστήριξης της ζωής, την χρήση οξυγόνου, την αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών περιστατικών για όλες τις ηλικιακές ομάδες και την ψυχολογική προετοιμασία του διασώστη μέσα από την ενότητα Ανθρώπινοι Παράγοντες (Human Factors). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των επαγγελματιών υγείας χρησιμοποιώντας δεξιότητες και πρωτόκολλα που τους επιτρέπουν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τον ασθενή. Ταυτόχρονα διδάσκονται μεθόδους που βοηθούν στην ψυχολογική ισορροπία του παρόχου πρώτων βοηθειών αποφεύγοντας συνήθη σφάλματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου Επείγοντα περιστατικά ενηλίκων ή Επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγούνται στον εκπαιδευόμενο οι εξής πιστοποιήσεις:
  • ERC (European Resuscitation Council)
  • ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) με ισχύ 3 ετών

Σας ενδιαφέρει; Δηλώστε συμμετοχή!​


Πολιτική ακύρωσης / μη παρουσίας και συμμετοχής σε σεμινάριο
Εάν ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει την συμμετοχή του για οποιοδήποτε λόγο ή δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο για το οποίο έχει κάνει εγγραφή, καθώς και αποχωρήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η ΚΑΡΠΑ δεν υποχρεούται να του επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά των διδάκτρων και δεν μεταφέρει τη συμμετοχή του σε επόμενης ημερομηνίας σεμινάριο. Τα καταβληθέντα ποσά εγγραφής αφορούν ΜΟΝΟΝ το σεμινάριο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία του σεμιναρίου το οποίο αναφέρεται στην παρούσα αίτηση.
Η ΚΑΡΠΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν κατά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, ώστε είτε να τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων, είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής των διδάκτρων η ΚΑΡΠΑ δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καρπα

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ελ Αλαμέιν 20
Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Αθήνα
Τηλ.: 211 411 1616

Κιν.: 697 494 9560
email: info@karpa.gr

Ώρες λειτουργίας – επικοινωνίας: 24/7